druhé medování 2011 a rekord

 

 

Vzhledem k příznivému vývoji počasí a medové snůšky jsme dnes museli včelkám opět upustit trochu medu z úlů. V krásném dni a zcela v pohodě nám včelky odevzdali  velmi slušnou úrodu medu, který je tentokráte výrazně tmavší než ten první a je v něm tedy  již patrný podíl lesní.

 

Dnešní poklidný průběh medování přímo vybízí k srovnání s mým naopak rekordně nepovedeným zásahem do včel před dvěma týdny. Nebudu zabíhat do všech detailů nevhodně načasovaného a nesprávně provedeného přestěhování jednoho stanoviště včelstev, ale rekord padl a to je nutné upřesnit. Dostal jsem něco okolo 60 (slovy šedesáti) žihadel do různých částí těla. Jen na nekrytých nohou jsem napočítal 40 vpichů a pak už jsem  s tím dále nepokračoval. Zejména chybami se člověk učí a tak dnes už je mi úplně jasné jak příště postupovat. Takový zjevný chovatelský neúspěch se ovšem dá prezentovat i jinak – například jako vhodná apiterapie dolních končetin před sportovním výkonem.

 

Krom ponaučení nám tento incident přinesl i jednu zásadní informaci a to tu, že ani v případě takového množství bodnutí není nutné ztrácet hlavu, požívat jakékoli medikamenty či se nechávat hospitalizovat